Кандидат медичних наук

Автор наукових статей:

 • СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ, 2021,
 • Український стоматологічний альманах РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧА ТЕРАПІЯ В ПРОЦЕСІ ВИБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ, 2021,
 • Journal of oral rehabilitation Чергування типів руйнування стоматологічних полімерів на різних стадіях розвитку тріщини, 2014,
 • Фізико-хімічна механіка матеріалам Характеристики міцності та визначення типів руйнування полімерних матеріалів для тимчасового незнімного протезування методом акустичної емісії, 2014,
 • Вісник проблем біології та медицини Порівняльна оцінка загальної та відкритої пористості пластмас для тимчасового незнімного протезування, 2014,
 • Клінічна стоматологія Features of Formation and Development of Cracks in Dental Polymers for Temporary Non-Removable Prosthesis under Mechanical Stress, 2014,
 • Новини стоматології CLINICAL STUDIES OF MATERIALS FOR TEMPORARY REMOVABLE PROSTHESIS, 2015,
 • Ukrainian Dental Almanac Оцінювання міцності стоматологічних полімерів за вейвлет-перетворенням сигналів акустичної місії, 2015,
 • Проблеми міцності Результати порівняльної клінічної оцінки застосування пластмас для тимчасового незнімного протезування, 2016,
 • Український стоматологічний альманах THE RESULTS OF COMPARATIVE CLINICAL EVALUATION OF THE USE OF PLASTIC FOR TEMPORARY NON-REMOVABLE PROSTHESIS, 2016,
 • Ukrainian Dental Almanac Прояв різних типів руйнування під квазістатичним стиском стоматологічних ортопедичних конструкцій, 2017,
 • Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування” Express-Method of Ranking of Polymer Materials by Energy Criterion Identification of Fracture Mode, 2019,
 • Strength of Materials Водопоглинання полімерів для тимчасового незнімного протезування та його вплив на міцнісні характеристики, 2019,
 • Сучасна стоматологія Порівняльний аналіз міцнісних характеристик полімерів світлової полімеризації для реставрації зубів методом акустичної емісії: частина перша, 2021,
 • Сучасна стоматологія Експериментальна акустико-емісійна оцінка міцності фіксуючих цементів, 2012,
 • Український стоматологічний альманах АЕ-діагностування руйнування стоматологічних реставраційних матеріалів, 2017,
 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль Особливості утворення та розвитку тріщин у стоматологічних полімерах для тимчасового незнімного протезування під дією механічного навантаження 42-46, 2014,
 • Новини стоматології Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей різних матеріалів для тимчасового протезування, які впливають на їхню міцність і клінічну стабільність, 2013, Український стоматологічний альманах Клінічні дослідження матеріалів для тимчасового незнімного протезування, 2015,
 • Український стоматологічний альманах Strength evaluation of stomatologic polymers by wavelet transform of acoustic emission signals, 2015,
 • Strength of Materials (Web of Science) Alternation of the types of fracture for dental polymers in different stages of crack propagation, 2015,
 • Material Science (Web of Science) ПАЦ “Ортопедична стоматологія”, 2021 рік,СМЦ ЛНМУ імені Данила Галицького
 • Працює лікарем-стоматологом ортопедичного відділення №1 Стоматологічного медичного центру та асистентом кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького. Займається лекторською діяльністю за темою відбілювання зубів з 2018 року в онлайн та офлайн форматах. Автор першого онлайн курсу у форматі відеоблогу. Має два патенти України на корисну модель : патент на корисну модель №84259 та патент на корисну модель №84260.

Курси лектора
Акційна пропозиція!
Елегантний подарунок на будь яку подію! Чудово підійде для студентів та лікарів, адже на наших курсах ви отримаєте багато теоретичних та практичних знань та бали БПР!
Детальніше